Beskrivning av verket. Inspiration m.mBeskrivning av verket. Inspiration m.mBeskrivning av verket. Inspiration m.mBeskrivning av verket. Inspiration m.m

Title

Titel på verket

Editon

Uniqe

Dimensions

30 cm

Material

Kiln formed glas